Rejsearbejdere.dk
MENU
REJSEARBEJDERE.DK
Vedr. Sæsonudligningskasse – Vinterbyggebonuskasse efter Tysk mønster i Danmark
Beskæftigelsesministeriet
V/Beskæftigelsesminister
Claus Hjort Frederiksen
Ved Stranden 8
1061 København K

Rejsearbejdere for Retfærdig Skattelovgivning retter hermed henvendelse til Beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen, på baggrund af de positive tilbagemeldinger vi får fra vore rejsemontører, der er beskæftiget i Tyskland.

Vi har i foreningen rette henvendelse til forskellige instanser i Tyskland for at høre, om det forholder sig, som rejsemontørerne beretter om. Det må vi i foreningen erkende holder vand.

Ved høringen den 20. november 2002 i Landstingssalen på Christiansborg vedrørende byggeriet kvalitet, effektivitet og udvikling, var Foreningen repræsenteret ved høringen af formand Jens Jørgensen og næstformand Hans Erik Meyer, der begge fik ene positive tilbagemeldinger, fra såvel Politikere som Arbejdsgivere og Arbejdstagere organisationerne.

Det er Rejsearbejdere for Retfærdig Skattelovgivnings opfattelse, at den løsning, der vedtaget for Tyskland i 1999 over ført til Danmark, som Atp. har sagt god for at administrere, via arbejdsgiverens se. nr. er en god løsning for sæsonudligning, konkurrenceevne og ikke mindst beskæftigelsen i vinterperioden i ind - udland.

Foreningen i møde ser et positivt svar af det vedhæftet materiale, der er tilsendt via E-mail til Beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen.

Med venlig hilsen

Rejsearbejdere for
Retfærdig Skattelovgivning
V/ Formand Jens Jørgensen
Opdateret d. 27 Mar 2005
© Rejsearbejdere.dk 2021