Rejsearbejdere.dk
MENU
REJSEARBEJDERE.DK
Til Metal Kongressen 2000
Emne: Import af udenlandsk arbejdskraft eks. vis 50 stk. svejsere fra Portugal, til opførsel af kraftvarmeværk blok 2, på Avedøre-værket.

Efter mødet den 08.03.2000 i Metal København oplyste forbundssekr. Ole Ibsen om, at Ansaldo Vølund A/S

Esbjerg og Metal Esbjerg afd. har søgt forbundet om en dispensation for anvendelse af et arbejdskraft til montageopgaver på Avedøre-værket blok 2, for ca. 50 svejsere fra Portugal. Perioden er fra maj til oktober.

Dispensations ansøgningen er hvad vi har erfaret underskreven den 28.02. 2000.

Den 08.03.2000 kontaktede vi Metal Aalborg afd. der har ca. 600 - 700 arbejdsløse smede og svejsere, næstformand og formand kender ikke noget til ovennævnte.

Metal Aalborg afd. har rettet henvendelse til Esbjerg afd. og forbundet for at finde en løsning.

Det er for nu værende mundet ud i fremskaffelse af diverse certifikater der skal bruges på arbejdsopgaven.

Når disse er fremskaffet, har fællestillidsmanden for Aalborg Industries A/S garanteret at vi kan skaffe på landsbasis, de svejsere Ansaldo Vølund A/S skal bruges.

Spørgsmålet er måske om de er villige til at betale for dette, i henhold til dansk overenskomst.

I mellemtiden er arbejdet blevet udsat ca. 1 - 2 mdr. på grund af at der er tabt en sektion på Avedøre værket blok 2.

02.04.2000 har jeg fået oplyst at der er noget der tyder på, at Ansaldo Vølund A/S er ved at gøre klar til

at modtage Portugisere i et camp. område i forbindelse med det færdige brobyggeri, (Øresundsbroren).

Samme måde er anvendt andre steder i Danmark af Ansaldo Vølund A/S. Eks. vis.

Amager-forbrænding,
Svendborg forbrænding.
Nykøbing Falster forbrænding (REFA).

Af ovennævnte redegørelse må det være relevant at stille følgende spørgsmål til Kongressen:

Hvordan kan vi i dansk metalarbejder forbund ved rejsearbejde sikre at lignende interessekonflikter ikke opstår igen?

Det er vores opfattelse, at findes arbejdskraften i Danmark, skal denne bruges først. Både når det er lokal arbejdskraft og rejsearbejdere.
Opdateret d. 28 Mar 2005
© Rejsearbejdere.dk 2021